Kadra

mgr Jarosław Molenda

Właściciel firmy, zarządca Nieruchomości

mgr Dorota Molenda


Samodzielna księgowa

mgr Grażyna Florczak

Główna księgowa, specjalista do spraw kadr i płac

mgr inż. Artur Winkler

Kierownik działu technicznego

 

mgr Elżbieta Leśnik

Specjalista do spraw bankowych, referent do spraw wspólnot mieszkaniowych

Aneta Niewójt

Asystentka zarządcy nieruchomości, referent do spraw wspólnot mieszkaniowych

Olaf Pryśko

Asystent kierownika działu technicznego, referent do spraw biurowych