Głosuj Uchwałę

Głosowanie elektroniczne nad sprawami wspólnoty wymaga pobrania loginu i hasła. Jeśli nie masz loginu i hasła – zgłoś się do Administatora

Przejdź do głosowania >>>

Zapoznaj się z Instrukcją Głosowania:

1. Zaloguj się do E-Kartoteki (instrukcja logowania w zakładce E-Kartoteka)
2. Wybierz zakładkę Materiały/Uchwały
3. Z listy wybieramy Uchwały głosowane – system wyświetli dostępne uchwały oraz status głosowania
właściciela.

glosowanie

4. Klikając na uchwałę można ją pobrać. Po kliknięciu w znaczek Wstrzymuje się w polu Głos, system
zmieni status głosu na Za. Po ponownym kliknięciu, głos zmieni się na Przeciw. Pozostawiony status Za,
oznacza że właściciel jest za przyjęciem uchwały. Ponowne kliknięcie zmieni status głosu na Przeciw

 

 

Instrukcja głosowania nad Uchwałami (do pobrania)